Krone V150XC X-treme

Krone V150XC X-treme Round Baler, 2015yr, 20,000 Bales, 17 Knife Chopper, Braked Axle, 500/55-20 Tyres